Hulladékgazdálkodás

 • A termelődő hulladékok szelektíven történő gyűjtésének koordinálása, gyűjtési-kezelési eljárások kidolgozása (pl. gyűjtőhely üzemeltetési-, hulladékkezelési szabályzat)
 • A szállításhoz szükséges kísérőjegyek kiállítása gyűjtése, az adatok regisztrálása, rendszerezése és információszolgáltatás a megbízónak.
 • A veszélyes és nem veszélyes hulladék nyilvántartásához szükséges útmutatók, mintatáblázatok megadása, a naprakész nyilvántartás ellenőrzése.
 • Évenként termelési technológiánként anyagmérleg készítésében való közreműködés.
 • A keletkezett hulladékokról éves hulladékbevallás készítése.
 • Közreműködés hatósági szemléken, ellenőrzéseken.
 • Belső szabályzat kialakításában közreműködés

Levegő-tisztaságvédelem

 • Légszennyezés mértéke éves jelentés elkészítése.
 • A kibocsátási adatok alapján levegőterhelési díj kiszámítása.
 • Levegő-tisztaságvédelemmel kapcsolatos működési, környezetvédelmi engedélyek megújítása, új engedélyek megkérése az illetékes Hatóságtól.
 • Levegő-tisztaságvédelmi mérésekre vonatkozó ajánlatok bekérése, közreműködés a beérkezett ajánlatok értékelésében, vállalkozó kiválasztásában, emisszió mérésben.

Vízvédelem

 • Vízi műtárgyakhoz kapcsolódó vízjogi engedélyek megkérésében, elbírálásában való részvétel.
 • Vízi műtárgyak tisztításának, karbantartásának ellenőrzése.
 • FAVI engedélykérelem összeállítása

ADR Veszélyes Áru Biztonsági Tanácsadás

 • A veszélyes áruk szállítását szabályozó előírások betartásának ellenőrzése, tanácsadás.
 • Tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően. (Fuvarokmányok, jelölések)
 • Éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége számára.
 • A szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.
 • A veszélyes áruk szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárások ellenőrzése.
 • A vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzése, beleértve az előírások változásainak nyomon követése, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzése, nyilvántartása.
 • A szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszély-elhárítási eljárások alkalmazása.
 • A szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítése, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítése.
 • A balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazásának ellenőrzése;
 • Az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevétele; tanácsadás annak ellenőrzése, hogy a veszélyes áruk szállításában, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak
 • a veszélyes áruk szállításakor, be- és kirakásakor fennálló veszélyek tudatosítását szolgáló intézkedések meghozatalának ellenőrzése
 • Olyan ellenőrzési eljárások foganatosítása, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók;
 • olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;
 • az 1.10.3.2 bekezdésben meghatározott közbiztonsági terv meglétét.

Minőségügy

 • Rendszer átvilágítása (Szabályozás áttekintése; folyamatok átvizsgálása)
 • Szabványpontok azonosítása
 • Követelmények meghatározása, javaslattétel azok kidolgozására, szükséges alap dokumentáció összeállítása
 • Kézikönyv összeállítási javaslattétel; rendszer kialakítása
 • Éves felülvizsgálat
 • Oktatási anyagok kidolgozása
 • Dokumentáció nyomon követése, rendszer strukturális ellenőrzése
 • Belső auditok tartása 1/4 évente, tapasztalt hibák felszámolására készített intézkedési terv elkészítése
 • Célok és programok összeállításban való közreműködés, valamint azok megvalósítására hozott intézkedések javaslattétele, nyomon követése

Élettelen anyagvizsgálat

 • Selejt vizsgálat
 • Gyártási folyamat fázisainak vizsgálata
 • Sűrűség alapú eloszlás meghatározás
 • Diszkrét modell készítése
 • Eszközök, alkatrészek kapcsolódási pontjainak meghatározása
 • Alapanyag vizsgálat
 • Folyékony komponensek mennyiségi és minőségi meghatározása
 • Degradáció, sérülés valós idejű modellezése 3D-ban

Telephelyeink

Elérhetőségek

Cím: 9028 Győr, Fehérvári u. 80.
Telefonszám: 96/329-666; 30/689-2759
Email: info@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Iroda (Központ)
Elérhetőségek

Cím: 9023 Győr, Külső Fehérvári út 1.
Telefonszám: 96/524-387; 30/687-0946
Email: gyor@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Győr
Elérhetőségek

Cím: 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u.
Telefonszám: 22/510-220; 30/687-0974
Email: szekesfehervar@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Székesfehérvár
Elérhetőségek

Cím: 8200 Veszprém, Kisréti u. 1.
Telefonszám: 88/326-604; 30/687-0947
Email: veszprem@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Veszprém
Elérhetőségek

Cím: 9700 Szombathely, Lovas út 30.
Telefonszám: 94/312-875; 30/689-7297
Email: szombathely@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | 07.00-12.00
Vasárnap | Zárva

Szombathely
Elérhetőségek

Cím: 8500 Pápa, Győri u. 3.
Telefonszám: 89/313-306; 30/665-0532
Email: papa@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Pápa
Elérhetőségek

Cím: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.
Telefonszám: 30/484-1136
Email: miskolc@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Miskolc
Elérhetőségek

Cím: 3200 Gyöngyös, Kőkút út 1.
Telefonszám: 37/313-193, 30/830-3516
Email: gyongyos@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Gyöngyös
Elérhetőségek

Cím: 3300 Eger, Nagyváradi u. 18.
Telefonszám: 36/515-592, 30/455-7874
Email: eger@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Eger
Elérhetőségek

Cím: 3100 Salgótarján, Fülemüle u. 11.
Telefonszám: 32/440-889, 30/685-4061
Email: salgotarjan@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Salgótarján
Elérhetőségek

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 1.
Telefonszám: 42/311-624, 30/399-2087
Email: nyiregyhaza@mehzrt.hu

Nyitvatartás
Hétfő-Péntek | 07.00-15.00
Szombat | Zárva
Vasárnap | Zárva

Nyíregyháza