Veľkoobchod

MÉH Zrt. ako člen najväčšej tuzemskej recyklujúcej spoločnosti disponuje s rozsiahlymi obchodnými kontaktmi a tiež je dodávateľom do väčších zužitkujúcich spoločností v regióne. Spolupracujeme s množstvom menších spoločností, ktoré fungujú v oblasti odpadového hospodárstva, napomáhame ako určitý agregátor nastokovať zhromaždený odpad voči regionálnym recyklujúcim. Ako veľkoobchod priebežne aktualizujeme cenník, v prípade väčšieho množstva ponúkame individuálne ceny s nízkym cenovým rozpätím a krátkodobými platobnými lehotami. Ak máte záujem o spoluprácu, požiadajte o cenovú ponuku vedúceho  najbližšej pobočky alebo našich obchodných zástupcov pod bodom Ceny.