DREVO

S papierovými obalmi sa vo viacerých prípadoch často nachádza aj drevený odpad, napr. v podobe paliet a dební. Aj tento typ materiálu zbierame. Zber dreveného odpadu iného druhu odvezieme iba za poplatok (nábytok). Zozbieraný drevený materiál po drvení sa najčastejšie používa na výrobu drevotrieskových a nábytkárskych platní.

PAPIER

Popri oceli pre MÉH je papier druhou najdôležitejšou druhotnou surovinou, ktorého zber priemyselných rozmerov v štáte udomácnil MÉH (kto by si nepamätal školský zber papiera?). Ako jeden z najvýznamnejších výkupcov papiera ročne spracujeme viac ako 50 000 t a predáme papierňam. Najväčšiu časť zberu tvorí odpad baliaceho papiera, ktorý po triedení spracujeme na našich prevádzkach pomocou veľkokapacitných baliacich strojov.

Najčastejšie aj nami vykupované papierové kategórie na tuzemskom trhu sú:

  • hnedý kartón
  • šedý kartón
  • noviny a letáky
  • rôzny papierový odpad z tlačiarní
  • miešaný – papier od obyvateľstva
  • nátronový papier

Vďaka selektívnemu zberu čoraz viac domácností odovzdáva svoj papierový odpad na recykláciu. Popri recyklujúcich ostrovoch môžu aj na naše prevádzky priniesť zozbieraný papierový odpad a podobne ako pri oceľovom odpade aj za tieto materiály zaplatíme. Dôležité je, aby privezený materiál neobsahoval kovové, umelohmotné a organické znečistenia, ktoré môžu sťažiť alebo znemožniť recykláciu.

Môže ísť o odvoz baliacich materiálov od výrobných spoločností, o papiere od obyvateľstva, letáky alebo školský zber, MÉH je vaším ideálnym partnerom. Okrem toho existuje mnoho kategórií, ktoré disponujú špeciálnym, v zozname neuvedeným papierovým odpadom. V takom prípade kontaktujte našich obchodných zástupcov.

Kontakt

Adresa: 9028 Győr, Fehérvári u. 80.
Telefónne číslo: 96/329-666; 30/689-2759
Email: info@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Iroda (centrála)
Kontakt

Adresa: 9023 Győr, Külső Fehérvári út 1.
Telefónne číslo: 96/524-387; 30/687-0946
Email: gyor@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Győr
Kontakt

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u.
Telefónne číslo: 22/510-220; 30/687-0974
Email: szekesfehervar@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Székesfehérvár
Kontakt

Adresa: 8200 Veszprém, Kisréti u. 1.
Telefónne číslo: 88/326-604; 30/687-0947
Email: veszprem@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Veszprém
Kontakt

Adresa: 9700 Szombathely, Lovas út 30.
Telefónne číslo: 94/312-875; 30/689-7297
Email: szombathely@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | 07.00-12.00
Nedeľa | Zatvorené

Szombathely
Kontakt

Adresa: 8500 Pápa, Győri u. 3.
Telefónne číslo: 89/313-306; 30/665-0532
Email: papa@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Pápa
Kontakt

Adresa: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.
Telefónne číslo: 46/346-611, 30/631-7532
Email: miskolc@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Miskolc
Kontakt

Adresa: 3200 Gyöngyös, Kőkút út 1.
Telefónne číslo: 37/313-193, 30/830-3516
Email: gyongyos@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Gyöngyös
Kontakt

Adresa: 3300 Eger, Nagyváradi u. 18.
Telefónne číslo: 36/515-592, 30/455-7874
Email: eger@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Eger
Kontakt

Adresa: 3100 Salgótarján, Fülemüle u. 11.
Telefónne číslo: 32/440-889, 30/685-4061
Email: salgotarjan@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Salgótarján
Kontakt

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 1.
Telefónne číslo: 42/311-624, 30/399-2087
Email: nyiregyhaza@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Nyíregyháza