Referencie

Naša spoločnosť so svojimi komplexnými službami je prítomná vo viacerých priemyslových odvetviach:
  • FMCG výrobný veľkopodnik,
  • veľkopodnik v oblasti PVC výroby,
  • výrobca baliacich materiálov,
  • logistické spoločnosti (prebaľovacie),
  • Tier 1 a tier 2 – dodávatelia automobilového priemyslu (interné odpadové hospodárenie s vysunutou pracovnou silou),
  • chemické veľkopodniky,
  • prevádzkovatelia inžinierskych sietí,
  • veľkopodniky vyrábajúce oceľ,
  • veľkopodnik vyrábajúci domáce spotrebiče.