Povolenia

Naše povolenia: povolenia týkajúce sa zberu a predpracovania nebezpečných a recyklovateľných odpadov nájdete v priloženej excelovej tabuľke podľa rozdelenia jednotlivých prevádzok.