Naše prostriedky

Naše prevádzky disponujú dostatočným strojovým parkom:
  • 20 otočných výložníkových žeriavov
  • 20 vysokozdvižných vozíkov
  • 70 nákladných áut na prevážanie odpadu
  • 8 automatických vysokovýkonných pásových baliacich strojov na papier
  • 5žeriavov a baliacich strojov na železo
  • 6 žeriavov a baliacich strojov na farebný odpad
  • 10 skládok nebezpečného odpadu vytvorených podľa predpisov
  • viac ako 1000 kontajnerov na odpad