Naša filozofia

Vízia: Hovorí sa, že Zem sme nezdedili po našich predkoch, ale sme ju dostali od našich detí. Musíme ju chrániť nielen atraktívnymi veľkými činmi, ale aj každodennými maličkosťami a musíme sa snažiť o to, aby kvalitné ovzdušie, čistá voda a prostredie bolo samozrejmosťou aj pre nasledujúce generácie. Sme environmentálno-priemyselná spoločnosť, a tak naša zodpovednosť je ešte väčšia, avšak ktorú s radosťou prijímame.

Naše poslanie: Podľa nás neexistuje odpad, ktorý sa nedá recyklovať, iba sa ešte nenašiel spôsob. Pracujeme každý deň preto, aby sme z nehodnotného vytvorili hodnotné, a tým znížili zaťaženie prostredia. S našimi partnermi sa snažíme vytvoriť, podporiť kolobeh v priemyselnej výrobe, v ktorom sa každý odpad skôr, či neskôr zužitkuje a neskončí svoj životný cyklus na skládke.