Komplexné služby a poradenstvo

Poverte nás úlohami vašej spoločnosti súvisiacimi s ochranou prostredia a odpadovým hospodárstvom. Môže ísť o podporu výrobných procesov (odvoz nepodarkov a odpadu z výrobného priestoru), zabezpečenie pracovnej sily a náradia, odvoz recyklovateľného a nerecyklovateľného/nebezpečného odpadu alebo poradenstvo (ADR poradenstvo, pravidlá a priznania ochrany prostredia, príprava pred externým auditom, KIR, podpora výstavby a údržby MIR systému). Pomôžeme vytvoriť systém odpadového hospodárstva (prieskum spoločnosti, stanovenie potrebných zdrojov, prieskum kapacít) a prevádzkovať takým spôsobom, aby ste sa mohli sústrediť na výrobu.

Počas komplexných služieb sa pokúsime minimalizovať potrebu miesta u výrobných spoločností. Oproti konkurencii náš systém pobočiek nás uspôsobuje nato, aby sa kompletný odpadový dvor nevytvoril v areáli výrobnej spoločnosti. Vzniknuté materiály podľa možností prevážame na naše prevádzky a tam ich spracujeme. Tým sa uvoľní vzácne miesto, neplytváme pracovnou silou výrobných spoločností (a nepremiestnime prebytočné kapacity), znižujeme riziko pracovných úrazov v areáli výrobných spoločností a na záver oveľa efektívnejším spôsobom spracujeme vzniknuté materiály (dobrým príkladom sú papierové baly, kde oproti umiestneným malým baličom efektivita našich priemyselných baličov je päťnásobná).