História spoločnosti

Právny predchodca MÉH Zrt. vznikol v roku 1950 ako divízia spoločnosti Tollkereskedelmi vállalat a na začiatku sa zaoberali zberom kože, peria a papiera. Od roku 1951 po úspechu týždňovej akcie zberu kovov sa začala spoločnosť zaoberať zberom kovov a rozvojom ťažkého priemyslu sa činnosť postupne preorientovala na zber kovov. Z MÉH sa stal veľkopodnik s celoštátnym pokrytím, ktorý sa skladá z viacerých členských firiem (charakteristicky s činnosťou pokrývajúcou 3 – 4 župy) a ktorých činnosť koordinovala spoločnosť MÉH Tröszt, ktorá počas svojho vrcholu zamestnávala 6 000 ľudí a riadila prácu 200 prevádzok.

Po zmene režimu MÉH Tröszt veľmi pocítila zmenu trhov a úpadok tuzemského priemyslu, ako aj neistotu vlastného osudu (ako štátna spoločnosť čakajúca na privatizáciu). V roku 1993 6 členských firiem Trösztu sprivatizovali, severo-maďarský, severo-zadunajský a juho-maďarský MÉH získali domáci investori, kým péčsku, budapeštiansku a debrecínsku jednotku kúpil zahraničný investor, ktorý ich prevádzkoval pod novým názvom. Juho-maďarský MÉH koncom roku 2000 skončil v likvidácii, čím meno MÉH mali iba severo-maďarské a severo-zadunajské MÉH Zrt. pobočky. Posledné dve spoločnosti po viacerých zmenách vlastníkov v roku 2003 odkúpil domáci investor Horváth R+K Kft. Tieto dve spoločnosti v roku 2016 spojili svoju činnosť a premenovali sa na MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.

Takto vzniknutá spoločnosť svojimi 20 pobočkami zastrešuje 8 žúp (z ktorých 10 prevádzkujú nájomcovia) s 11-miliardovým obratom a skoro s 200 kolegami sa pokúšajú šíriť dobré meno starej spoločnosti MÉH. Dôležité je poznamenať, že na tuzemskom trhu pôsobí viacero menších spoločností s názvom MÉH. Určitá časť týchto spoločností funguje v franchise systéme MÉH v spolupráci s našou spoločnosťou, avšak mnoho spoločností od MÉH ZRt. celkom nezávisle používa názov MÉH, nakoľko v dnešnej dobe je verejne známe. Z toho dôvodu, ak kontaktujete ktorúkoľvek našu prevádzku, uistite sa, či ide o pobočku prevádzkovanú našou spoločnosťou.