Cégtörténet

A MÉH Zrt. jogelődje 1950-ben, a Tollkereskedelmi vállalat egy részlegeként jött létre, és eleinte bőr, toll és papír begyűjtésével foglalkozott. 1951-től, egy egyhetes „fémgyűjtő akció” sikerét követően kezdett el a társaság fémek begyűjtésével is foglalkozni, és a nehézipar fejlődéséve a tevékenység fokozatosan a fémek begyűjtésére helyeződött át. A MÉH-ből országos lefedettségű nagyvállalat jött létre, mely több tagvállalatból állt (jellemzően 3-4 megyét felölelő tevékenységgel), e tagvállalatokat koordinálta a MÉH Tröszt, mely a fénykorában 6000 alkalmazott és 200 telephely munkáját irányította.

A rendszerváltást követően a MÉH Tröszt megszenvedte a piacok átalakulását és a hazai ipar visszaesését, valamint a sorsát övező bizonytalanságot (állami tulajdonú, privatizációra váró társaságként). A Tröszt 6 tagvállalatát végül 1993-ban privatizálták, az Észak-magyarországi, az Észak-dunántúli és a Dél-magyarországi MÉH hazai befektetők tulajdonába került, míg a pécsi, budapesti és debreceni központtal működő egységeket külföldi befektető vásárolta meg és üzemeltette új név alatt. A Dél-magyarországi MÉH a kétezres évek végén felszámolás alá került, így a MÉH nevet csak az Észak-magyar és az Észak-dunántúli MÉH Zrt. vitte tovább. Utóbbi két társaságot többszöri tulajdonosváltás után 2003-ban egy hazai szakmai befektető, a Horváth R+K Kft. vásárolta meg. A két társaság 2016-ban egyesítette tevékenységét és felvette a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. nevet.

Az így létrejött vállalat 8 megyére kiterjedő telephelyhálózata révén 20 telephellyel (melyből 10-et bérlők üzemeltetnek), 11 Mrd Ft-os árbevétellel és közel 200 kollégával próbálja öregbíteni a régi MÉH vállalat hírnevét.

Fontos megjegyezni, hogy a hazai piacon számos kisebb cég tevékenykedik a piacon használva a MÉH megnevezést valamilyen formában. E társaságok egy része a MÉH Zrt. franchise rendszerében tevékenykedik, társaságunkkal együttműködésben, ugyanakkor számos társaság a MÉH Zrt.-től teljesen függetlenül használja a MÉH megnevezés valamely formáját, lévén a megnevezés mára köznevesült. Ezért, ha felveszi bármely telepünkkel a kapcsolatot, kérjük győződjön meg róla, hogy a mi társaságunk által üzemeltett telepről van-e szó.