Búranie

Našimi stálymi subdodávateľmi a kapacitami (búranie strojmi, rezanie kyslíkom, povolenie na búranie/vedenie denníka) prijímame búranie budov, technológií a infraštruktúry. Búracie práce vykonávame za príplatok, za recyklovateľný materiál pochádzajúci z búrania zaplatíme. V každom prípade po prehliadke použijeme individuálnu cenotvorbu. Ak chcete ďalšie informácie a referencie, obráťte sa na naše stredisko pod bodom Ceny.